Strešné okno v pasívnej stavbe.

Strešné okno  je v pasívnej stavbe nežiadúce, ale občas nevyhnutné. Problém je v tom, že okno - najslabší prvok v tepelnoizolačnej obálke domu je umiestnené do strechy - vyžadujúcej najlepšiu izoláciu (z dôvodu stúpania tepla nahor).

 

vzduchotesne utesnené strešné okno v pasívnej stavbeNašťastie ide vývoj konštrukcii okien dopredu a postupne sa vylepšuje. 

 

Tu bolo použité okno Roto, Uw = 0,84 W/m2K, ktoré sa približuje k požiadavkam pre pasívnej stavby. 

 

 

 

 

 


nano technológie v pasívnom dome

 

Našou úlohou bolo kvalitne zatepliť jeho uloženie aj s použitím nano technológie- aerogélovej izolácie táto sa pre svoje mimoriadne tepelnoizolačné parametre dáva do miest, kde sa nedá využiť požadovaná hrúbka klasických izolácii

 

 

 

 

 

Samozrejmosťou bolo vzduchotesné odizolovanie rámu okna.

hrúbka skladby strechy v pasívnej stavbe

 

Ostenie naznačuje konečnú hrúbku konštrukcie strechy s použitím:

 

- 450 mm STEICO flex

 

 - OSB 3 s fóliou - vzduchotesná rovina

 

- protipožiarny sádrokartón s armovanou omietkou.

 

 

 

Kvalitu práce nekompromisne preverí Blower-door test.