Realizované stavby


  1.Drevodom

 

°Mimoriadne úsporný

°Použitý najlacnejší spôsob vykurovania

°Celý dom sa vykuruje iba krbovými kachľami. Toto dovoľuje: 
  1. vynikajúce zateplenie,
  2. vyhovujúce okná,
  3. požadovaná vzduchotesnosť. 
 

Odvahu sme nadobudli po tom, ako sme celú zimu strávili dokončovaním interiéru domu pri použití malého ohrievacieho telesa s výkonom 2 kW. Nebol problém temperovať 500 m3 priestoru na teplotu 17-18°C (večer sme ohrev vypínali). (viď:Vykurovacie obdobie v pasívnom dome)

 

°Lokálnym zdrojom vykurovania sme dosiahli:

  1. mimoriadne nízke investičné náklady,
  2. minimálne prevádzkové náklady (6,2 €/mesiac),

  3. tepelnú nezávislosť na elektrickej energii,

Dom sa dá vykurovať aj 0,5 kW konvektormi (v cene 60 €/kus). Prevádzkové náklady by boli okolo 25 €/mesiac. 

°Vzduchotesnosť stavby Blower-door testom n50=0,58 h-1

 

 2. Murovaný dom

 

°Postavený z cementovo - pieskových tvárnic Silka. 

 

°Jedná sa o pracný systém bez naddverových prekladov, vencových tehál,... čo spôsobuje pomalšiu výstavbu a vyššie náklady. Hmotnosť jednej tvárnice S20 - 2000 PDK je takmer 23 kg.

 

°Spôsob vykurovania: tepelné čerpadlo vzduch - voda do podlahového kúrenia so záložným lokálnym zdrojom - krbovými kachľami. Cena takejto kombinácie vykurovania začína pri cca 12.000 + 2.000 = 14.000 €. Prevádzkové náklady na teplo a TÚV sú zaujímavé - 25 - 30 €/mesiac.

 

°Kontrola stavby Blower-door testom s výsledkom 0,34 h-1

 

Poznámka: po odpočítaní dotácie na tepelné zdroje (zelená domácnostiam) bola cena  sústavy:  tepelné čerpadlo + podlahové vykurovanie okolo 10.500 €.