Realizované stavby..


   1. Drevodom

 jeden z najúspornejších domov na Slovensku (Vykurovacie obdobie v pasívnom dome). Unikátne riešenie spočíva v investične aj prevádzkovo najlacnejšom spôsobe vykurovania.  

 

Aj napriek dvom vypracovaným konceptom na podlahové a radiátorové vykurovanie sme sa napokon rozhodli pre riešenie lokálneho zdroja tepla

 

Odvahu sme nadobudli po tom, ako sme celú zimu strávili prácou v interiéri domu pri použití malého ohrievacieho telesa s výkonom 2 kW. Vôbec nebol problém temperovať 500 m3 priestoru na teplotu 17-18°C,(večer sme ohrev vypínali). 

 

Lokálnym zdrojom vykurovania sme dosiahli:

  1. mimoriadne nízke investičné náklady

  2. prevádzkové náklady 6,2 €/mesiac

  3. kúrenie je na obnoviteľné zdroje, nezávislé na elektrickej energii

Dom sa dá vykurovať aj 0,5 kW konvektormi (v cene 60 €/kus ). Prevádzkové náklady by boli okolo 25 €/mesiac. 

Vzduchotesnost stavby Blower-door testom n50=0,58 h-1.

 

 2. Murovaný dom Silka -  

masívnu stavbu  sme zrealizovali z najdostupnejšieho materiálu - cemento-pieskovej tvárnice Silka.

 

Jedná sa o pracný systém, nakoľko neposkytuje žiadne nadokenné a naddverové preklady, vencové tehly... To výstavbu spomaľuje a zvyšuje náklady. Hmotnosť tvárnice S20 - 2000 PDK je takmer 25 kg, čo je náročné pre majstrov.

 

Spôsob vykurovania: tepelné čerpadlo vzduch-voda do podlahového kúrenia so záložným lokálnym zdrojom - krbovými kachľami. Takáto kombinácia začína niekde pri cene 12.000+2.000=14.000 € . Ale prevádzkové náklady na teplo a TÚV budú zaujímavé.

 Predpokladáme okolo 20 - 30 €/mesiac.

 

Kontrola stavby Blower-door testom s výsledkom 0,34 h-1.

 

Poznámka: po odpočítaní dotácie na tepelné zdroje (zelená domácnostiam) bola cena  sústavy:  tepelné čerpadlo + podlahové vykurovanie okolo 10.500 €.