Odvetraná fasáda zo sibírskeho smrekovca.

Jedná sa o dobré, ale pomerne pracné riešenie obálky domu.

 Problémov pri realizácii je niekoľko a preto je dôležité aby:

- obklad spĺňal štandardnú kvalitu, lebo inak sa realizátor natrápi a čas realizácie sa predlžuje
- podklad pod roštovanie bol v rovine, pretože jej absencia sa rýchlo prejaví na konečnom vzhľade.

 

Rovinatosť je závislá na kvalite všetkých nosných prvkov fasády už od nosnej steny. Keďže ide o drevo - živý materiál, akékoľvek tvarové anomálie častí podkladu prácu značne sťažujú.


Celé dielo od vyhotovenia roštovania, až po detailné spracovanie ostení a nadpraží okien trvalo 1430 hodín na cca 220 m2.

Na detailoch záleží.

Pasívna stavba v paropriepustnej fólii.Odvetraná fasáda- sibírsky smrekovec- v pasívnej stavbe

 

Vývody pre rekuperáciu v odvetranej fasáde.Detail nadpražia okna pri odvetranej fasáde.