Odvetraná fasáda zo sibírskeho smrekovca

 
 

Jedná sa o dobré, pekné, ale pracné riešenie obálky domu.

 Dôležité je, aby:

- obklad spĺňal štandardnú kvalitu, lebo inak sa čas realizácie predlžuje,
- podklad pod roštovanie bol v rovine, pretože jej absencia sa rýchlo prejaví na konečnom vzhľade.

 

Rovinatosť je závislá na kvalite všetkých nosných prvkov fasády už od nosnej steny. Keďže ide o drevo - živý materiál, akékoľvek tvarové zmeny častí podkladu prácu značne sťažujú.


Celé dielo od vyhotovenia roštovania, až po detailné spracovanie ostení a nadpraží okien trvalo 1430 hodín na cca 220 m2.

Na detailoch záleží!

Pasívna stavba v paropriepustnej fólii.Odvetraná fasáda- sibírsky smrekovec- v pasívnej stavbe

 

Vývody pre rekuperáciu v odvetranej fasáde.Detail nadpražia okna pri odvetranej fasáde.