Prednosti a úskalia pasívneho domu

 

 Pozor na:

  • výber pozemku s orientáciou na JUH - ak je kúpený, snažiť sa o optimálne slnečné zisky;

  • výber architekta - musí ovládať zásady pasívnej formy;

  •  materiály - pri nákupe treba mať slušný prehľad o trhu (konečná úspora  môže byť značná);

  •  technológia v dome - by mala byť jednoduchá, návratná a slúžiť Vám a nie Vy jej;

  •  remeselníci - budú stavať podľa pokynov;

  •  vzduchotesnosť -  ak nie je špecializovaná firma, musí byť odborný dozor;

  • špecializované práce - osadenie okien a vstupných dverí, kotvenie hromozvodu a odkvapových rúr...

 

Kvalitu prevedenej práce - zistíte ešte pred nasťahovaním

(na rozdiel od bežne stavaných domov):

  • vzduchotesnosť s Blower-door testom by mala dosiahnuť predpísané parametre n50< 0,6 h-1

  • termokamera - kontrola kvality zaizolovania objektu; rozdiel T v interiéri a T v exteriéri by mal byť aspoň  20°C; 

 

  

 Takto nejako by to malo na termokamere vyzerať: