Prednosti a úskalia pasívneho domu

 

sklon zimného a letného slnkaK bežnej stavbe pribudne:

 • rekuperácia s rozvodmi - v dome nikdy nie je vydýchaný vzduch, až 90% tepla sa vracia do domu s čerstvým vzduchom   (  Načo nám je rekuperácia???)

 •  

 • silnejšia vrstva izolácie - podlahy, stien a hlavne strechy - neveľký cenový rozdiel, ale ten výsledok!   (Keď zatepliť, tak PORIADNE !)

 •  

 • kvalitnejšie okná a vstupné dvere s parametrami pre PD - najcitlivejšie miesto obálky - dnes sa dajú kúpiť za slušnú (aj neslušnú) cenu. 

 

 

 Pozor na:

 • výber pozemku s orientáciou na JUH - ak je už kúpený nevadí, snažiť sa o max. slnečné zisky;

 • výber architekta - musí ovládať zásady pasívnej výstavby

 •  materiály - pri nákupe treba mať slušný prehľad o trhu (konečná úspora  môže byť značná);

 •  technológia v dome - by mala byť jednoduchá, návratná a slúžiť Vám a nie Vy jej

 •  remeselníci - dokážu stavať podľa pokynov - teda v pasívnej forme;

 •  vzduchotesnosť -  ak nieje špecializovaná firma musí byť odborný dozor, 

 • špecializované práce - osadenie okien a vstupných dverí, kotvenie hromozvodu a odkvapových rúr...

 

Kvalita prevedenej práce - zistíte ešte pred nasťahovaním  (na rozdiel od bežne stavaných domov):

 • vzduchotesnosť s Blower-door testom by mala dosiahnuť predpísané parametre n50< 0,6 h-1

 • termokamera - kontrola kvality zaizolovania objektu; rozdiel T v interiéri a T v exteriéri by mal byť aspoň  20°C 

 

  

         (takto nejako by to malo na termokamere vyzerať)