Prehrievanie pasívneho drevodomu?

06.02.2017 08:53

 


Dôkladná izolácia je dôležitá nielen v zimnom období, kedy šetríme na energii a tým aj na vlastnej peňaženke, ale aj v lete.
 
Príkladom je tropický týždeň 16. - 22. 7. 2015
 
22.7. ráno o 1:00 hod. bola teplota 21,9°C. Počas celého dňa len rástla až na hodnotu 35,4°C o16:00 hod. O 23:00 hod. bolo 26°C !!!

Vývoj teploty dnu v pasívnom dome sa pohybovala v rozsahu od 25,4°C ráno o 6:00 po znesiteľné maximum 27,0°C večer o 23:00 hod. V tomto tropickom dni sa teplota v dome za 24 hod. zvýšila len o 1,6°C.

V celku pohodová teplota sa zachovávala bez vynaloženia jediného centa na chladenie interiéru.


Von bol rozsah teplôt až 16,1°C.

Meranie za pomoci zariadenia „CLIMA LOGG...pro“ so záznamom v hodinových intervaloch počas 24 hodín prevádzala Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta - katedra drevených stavieb. Meralo sa celkom 8 miest, dve v exteriéri a 6 v interiéri domu. Miesta boli starostlivo vybrané kvôli maximálnej objektivite. Hlavným účelom bolo posúdiť prehrievanie pasívneho objektu v letnom období.

 

Namerané maximálne teploty v jednotlivých dňoch.
 
DEŇ HODINA Tex(°C)
16.07.2015 17.00 31,3
17.07.2015 18.00 33,1
18.07.2015 15.00 34,3
19.07.2015 15.00 33,4
20.07.2016 16.00 29,8
21.07.2016 17.00 31,9
22.07.2015 16.00
35,4