Predsadená montáž okien o 250 mm.

Jedná sa o zatiaľ nevyskúšanú metódu. 
 
Okná sa posúvali hlavne z estetického hľadiska  do pomysleného stredu obvodového múru. Bola to požiadavka majiteľov, kôli menšiemu "utopeniu" okennej koštrukcie a teda rovnomernému rozdeleniu okna medzi exterier a interier.
 
Problém bolo nielen statické uchytenie pomerne ťažkých okien, ale aj zabezpečenie celkovej vzduchotesnosti predsadenia.
 
Celú vec sme realizovali celkom 250 hodín s dobrým výsledkom. Viď BD test
 
 
 
 
 
uloženie balkónových dverí v predsadenej montáži pasívneho domu.predsadená montáž okna o 250 mm v pasívnej stavbe