Katalóg pasívnych drevodomov.

Komplexné riešenie pasívu

    DOM + KÚRENIE + OHREV TÚV + REKUPERÁCIA   110 - 130  m3 izolácii   stena difúzne otvorená  okná najvyššej triedy vykurovanie optimálne výhodný ohrev...

Cena zahŕňa

1. Projektovú dokumentáciu komplet pre stavebné konanie    2. Optimalizáciu umiestnenia pasívnej stavby na pozemku   3. Difúzne otvorenú konštrukciu s nosnými prvkami z...

Po dohode

Po dohode : geologický prieskum podložia základovej ryhy privedenie inžinierskych sietí k základovej doske - vzhľadom na špecifické pomery sa rieši pre každý objekt zvlášť základy a...

Evergreen 1

Najideálnejší dom pre pasívny štandard so slnečnými ziskami na najväčšej ploche   Komplexne vybavený dom v pasívnej forme s: rekuperáciou  ohrevom TÚV...

Evergreen 3

Komplexný pasív s efektívnymi technológiami s: účinnou rekuperáciou  fotovoltickým ohrevom TÚV  šetrným kúrením a chladením Cena 1230 €/m2 úžitkovej plochy  

Evergreen 5

Kompaktný prízemný rodinný dom navrhnutý na princípoch pasívneho štandardu pre maximálne slnečné zisky   PODLAHOVÁ PLOCHA: 100,1 m2 POČET IZIEB: 4  ZASTAVANÁ PLOCHA: 118 m2 Cena...

Evergreen 6

Pasívna stavba s maximálne využitým priestorom   PODLAHOVÁ PLOCHA: 98 m2 POČET IZIEB: 4  ZASTAVANÁ PLOCHA: 116 m2 Cena vyhotovenia 1175 €/m2 úžitkovej plochy   Je dvojička...

Evergreen 7

Zaujímavý, pohodlný domček poskytuje plný komfort PODLAHOVÁ PLOCHA: 111,6 m2 POČET IZIEB: 4  ZASTAVANÁ PLOCHA: 132 m2 Cena 1185 €/m2 úžitkovej plochy. Najväčší z prízemných domov v...