Z katalógového projektu do "pasívnej formy".

02.10.2015 17:55

Nedávno som si prečítal článok o postavení domu v pasívnej forme z pôvodne katalogového návrhu.

 

Celý článok:      https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/13210-zkusenosti-s-prevodem-typoveho-rodinneho-domu-na-pasivni-standard

 

 Ide to ale platí zásada : čím je takýto návrh vzdialenejší od podstaty pasívnej formy, tým je výsledok horší. Tá podstata sa dá zhrnúť do pár viet:

 1. čím menšia členitosť vonkajšej obálky

 2. lepší poschodový dom ako bungalov

 3. max plocha okien na juh, min na sever, západ a východ až tak nevadí

4.  tienenie z južnej strany, z východu a západu pri väčších oknách (žaluzie, presah strechy, listnaté stromy,...)

 

To ostatné je vecou: 

  • realizácie
  • pozemku-
  • dotvorenia projektu- (práca pre vhodného architekta) druh stavebného materiálu, kvalita a uloženie okien, spôsob založenia stavby, hrúbka izolácii, úvaha nad prechodmi vzduchotechniky, odstránenie tepelných mostov...
 
Celé to vyzerá veľmi zložito a zaváňa predražením stavby. Stavba sa oproti pôvodnému návrhu materiálovo predraží o 8-10%, ale výsledok je nepomerne lepší k pôvodnému návrhu. Investičné náklady sa vám prevádzkovaním domu pomerne rýchlo vrátia.