Otázky a odpovede

Prečo je dôležité SLNKO?

   Lebo je to energia zadarmo! Od jesene cez zimu až do jari (keď je slnko nižšie nad horizontom) nám zohrieva interiér a jeho teplo sa akumuluje do podlahy, zariadenia a stien vo vnútri domu.

 Večer, keď slnko zapadne, sa teplo pomaly vyžaruje a pomáha tepelnej pohode. Myšlienka je veľmi stará a pochádza od starogréckeho filozofa Sokrata.

 Preto sa tento koncept domu nazýva aj "Sokratov dom".

Prečo je dôležitá orientácia budovy?

Opäť tu hrá rolu SLNKO. Čím viac je  priečelie budovy s maximálnym množstvom okenných otvorov orientované na JUH, tým viac tepla sa uloží do interiéru.

100% zisk je pri absolútne optimálnej orientácii na juh.

Ak je stavba s 45° odchýlkou od optima, sú tepelné zisky zo slnka o 30% nižšie.

Prečo je dôležitý tvar budovy?

Pri navrhovaní budovy sa prihliada na tzv. faktor tvaru budovy (m-1). Je to pomer ochladzovanej obálky domu A (m2) ku jeho vnútornému objemu V (m3). Čím je tento pomer menší, tým je výsledok lepší.

Budova, ktorá nie je príliš komplikovaná svojím tvarom, sa lepšie "ustráži" pri realizovaní detailov zateplenia a hlavne vzduchotesnosti.

Záznamy: 1 - 3 zo 3