Pasívny drevodom

 

Energie na mesiac 13 € = 6 € kúrenie + 7 € ohrev TÚV

 

Pasívna drevostavba Sielnica or. Zvolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

- projekt:  Ing.arch. Daniel Bizoň - certifikovaný architekt pre návrh domov v pasívnej forme       www.atelierbizon.sk/

- stavebná fyzika a energetický posudok: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., TU Zvolen - katedra drevených stavieb

- statický návrh: Ing. Roman Soyka, PhD., TU Zvolen - katedra drevených stavieb

 

Dom :

- úžitková plocha 130 m2

- faktor tvaru A/V = 0,72 m-1

- Blower-door test n50= 0,58 h-1

 

Konštrukcia U (W/m2K) Izolácie Hrúbka izolácie /mm/
stena k exteriéru 0,081 Izover Unirol+  450
podlaha v styku s terénom 0,112 Podlahový EPS 330
strecha
0,071
Izover Unirol+
500
 
 

 

- vnútorné priečky: prízemie z pálenej tehly; 

poschodie - staticky dôležité priečky sú dvojvrstvové OSB+SDK, ostatné dvojvrstvové SDK 

 

- okná: Uw = 0,77 W/m2K, celková plocha 22,5 m2 (18 m2- juh; 0,7m2- sever; 2,4 m2- východ; 1,4m2- západ)

 

- potreba tepla na kúrenie podľa energetického certifikátu: 13,7 kW/m2rok - REÁLNE ODSKÚŠANÉ    viď:Vykurovacie obdobie v pasívnom dome 2015 -2016

- strecha: pultová, 7° spád, 91 m2

- obvodová stena (z vnútra smerom von): 12 mm SDK, 50 mm izover Unirol+, parobrzdná fólia, 350 mm kazetové nosníky s izoláciou Unirol+, 25 mm MDF Hofatex, paropriepustná fólia, 50 mm rošt s izoáciou Akuplat, 8 mm Cetris dosky

- vykurovanie: lokálny zdroj - krbové kachle s automatickou reguláciou horenia SIC 700 od firmy TIMPEX, typ zdroja Storch Askja s akumuláciou, hm. 250 kg, nominálny výkon 6 kW, záložný zdroj - malé konventory o výkone 0,5 kW do horných izieb + rebríkový elektrický radiátor do kúpelní; elektrické zdroje zatiaľ neboli v prevádzke - nastavený elektronický termostat.

- rekuperačná jednotka: Paul Santos 370 DC

- ohrev TÚV: solárny, vákuový, trubicový systém s 300 l zásobníkom a s dohrevom 2 kW špirálou, odsledovaná úspora od 2.8.2014 - 6.4.2015 je 70% oproti ohrevu len elektrickou špirálou 

 

Merače spotreby elektrickej energie sú nainštalované na: konventoroch, rebríkových radiátoroch v kúpelniach, na rekuperácii, 300 l akumulačnom zásobníku a na práčke (teda na najväčších spotrebičoch).