Pasívny drevodom

 
 

            Energie (kúrenie+TÚV)  13 €/mesiac

 

Pasívna drevostavba Sielnica or. Zvolen

 

Návrh

- Ing.arch. Daniel Bizoň - certifikovaný architekt pre návrh domov v pasívnej forme       www.atelierbizon.sk/

- prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., stavebná fyzika a energetický posudok, TU Zvolen - katedra drevených stavieb

-  Ing. Roman Soyka, PhD.statický návrh, TU Zvolen - katedra drevených stavieb

 

Dom:

- úžitková plocha 130 m2

- faktor tvaru A/V = 0,72 m-1

- Blower-door test n50= 0,58 h-1

 

Konštrukcia U (W/m2K) Izolácie Hrúbka izolácie /mm/
stena k exteriéru 0,081 Izover Unirol+  450
podlaha v styku s terénom 0,112 Podlahový EPS 330
strecha
0,071
Izover Unirol+
500
 
 

 

- vnútorné priečky:

prízemie z pálenej tehly; 

poschodie - OSB+SDK, alebo dvojvrstvové SDK 

 

- okná: Salamander bluEvolution® 92 , celková plocha 22,5 m2 (18 m2- juh;   0,7m2- sever;   2,4 m2- východ;   1,4m2- západ)

 

- potreba tepla na kúrenie podľa energetického certifikátu: 13,7 kW/m2rok - reálne odskúšané, viď:Vykurovacie obdobie v pasívnom dome 2015 -2016

 

- skladba steny

- 12 mm SDK

- 50 mm izover Unirol, OB 15mm, parobrzdná fólia 

- 350 mm kazetové nosníky s izoláciou Unirol+

- 25 mm MDF Hofatex 

- paropriepustná fólia 

- mm rošt s izoáciou Akuplat

 - 8 mm Cetris dosky

 

- vykurovanie:  krbové kachle  Storch Askja s akumuláciou, záložný zdroj - konventory 0,5 kW

- rekuperačná jednotka: Paul Santos 370 DC

- ohrev TÚV: solárny, vákuový, trubicový systém s 300 l zásobníkom a s elektrickým dohrevom 2 kW, odsledovaná úspora 70%