Pasív murovaný Silka

Celkové náklady na energiu:30 €/mesiac 

kúrenie + TÚV + prevádzka 4 člennej rodiny (overené prevádzkou).

 
 
- projekt:  Ing.arch. Daniel Bizoň - certifikovaný architekt pre návrh domov v pasívnej forme  www.atelierbizon.sk/
 
 
Poschodový dom je masívnej konštrukcie, kompaktný, s vhodnou orientáciu vzhľadom na svetové strany
 
 
Podlahová plocha spolu 132,8 m2.
 

 

A/V=0,7 m-1

 

Merná potreba tepla: 15,2 kW/m2a

 

 

 

Dosiahnutá vzduchotesnosť 0,34 h-1.      (Blower-door test z 3.10.2016 tlakový rozdiel 50 Pa)

 

Vykurovanie - ústredné, teplovodné, podlahové, tepelné čerpadlo typu vzduch - voda a krbové kachle Manta

 

Rekuperačná jednotka - Venus Ready 300 AC, diagonálne protiprúdový rekuperátor s účinnosťou do 93%

 

Nosné steny z vápennopieskových blokov hr 200 mm.Spodná rada muriva prízemia s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a prerušenie tepelného mosta.

 

Tepelné izolácie sú navrhnuté v dostatočných hrúbkach pre pasívne domy- 300 mm Isover EPS GreyWall (resp. pre domy s takmer nulovou spotrebou energie v zmysle STN 73 0540-2:2012)

 

Konštrukcie U (W/m2K)
obvodová stena 0,1
podlaha/prízemie/ 0,12
strecha 0,08

 

Okná a vstupné dvere - Salamander bluEvolution® 92, Ug=0,5 W/m2K, Uw =0,73 W/m2K, predsadené pred fasádu do roviny tepelnej izolácie.