Murovaný pasív

 
 
murovavý dom Silka v pasívnej forme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Používajú sa hlavne:

 
- plynosilikátové tvarovky, ktoré akumulujú menej, ale konečný výsledok je dobrý;
 

- cemento-pieskové tvarovky majú lepšiu akumulačnú schopnosť, sú však ťažké a chýbajú preklady, vencové tehly,... výstavba je drahšia

 
 
 
 

Výhody:

  • menšia náročnosť na špeciálnych remeselníkov,

  • menšia náročnosť na presnosť pri stavbe obvodových a vnútorných priečok,

  • väčšia pravdepodobnosť svojpomocnej výstavby,

Nevýhody :

  •  náročnejšie na dodržiavanie zásad prerušovania tepelných mostov,

  •  vyššia hmotnosť stavebného materiálu - väčšie dopravné náklady,

  •  zložitejší systém uloženia okien a vchodových dverí.

  •  pozor na vzduchotesnosť obálky,