Murovaný dom

Na Slovensku najzaužívanejší spôsob výstavby. 

murovavý dom Silka v pasívnej forme.

Používajú sa hlavne:

 
- plynosilikátové tvarovky, ktoré akumulujú menej, ale konečný výsledok je dobrý.
 

- cemento-pieskové tvarovky majú lepšiu akumulačnú schopnosť, sú však ťažké a chýbajú: preklady,vencové tehly,... výstavba je drahšia

 
 
 
 
 
 

Výhody:

  • menšia náročnosť na špeciálnych remeselníkov

  • menšia náročnosť na presnosť pri stavbe obvodových a vnútorných priečok

  • väčšia pravdepodobnosť svojpomocnej výstavby

  • lepšia akumulácia tepla vo vykurovacom období, v lete väčší fázový posun a tým tepelne stabilnejší interiér

  • menšia náročnosť na dosiahnutie požadovanej vzduchotesnosti

     

Nevýhody :

  •  náročnejšie na dodržiavanie zásad prerušovania tepelných mostov

  •  vyššia hmotnosť stavebného materiálu - väčšie dopravné náklady

  •  zložitejší systém uloženia okien a vchodových dverí