Drevodom v pasívnej forme

 
Pasívna stavba z kazetových nosníkov
 

V Nemecku, Rakúsku, škandinávskych krajinách... sa drevodom stal štandardom vo výstavbe. 

Na Slovensku máme ešte stále obavy z ohňa (pozostatok drevených dedín s prehustenou zástavbou, plnou sena, slamy, obilia...). 

Dnes väčšina materiálov na drevodom je samozhášavých resp. horiacich veľmi problematicky.
 
 
 
 
 
 
Jeden z možných spôsobov pasívnej drevostavby s kazetovými nosníkmi
 
 

Výhody:

  • príjemný ekologický materiál,

  • pri priznaní konštrukčných prvkov v interiéri aj veľmi estetický,

  • úplná absencia tepelných mostov,

  • ľahký materiál -  znižuje náklady na dopravu,

  •  pri výrobe veľkých dielcov vysoká rýchlosť výstavby.

 

Nevýhody:

  •  vyžaduje si vysokú presnosť pri výstavbe,

  •  menší podiel svojpomocnej výstavby,

  •  deklaruje sa menšia akumulačná schopnosť materiálu, t.j. možnosť prehrievania v letnom období. To sa dnes úspešne rieši  kvalitou zatepenia a použitím špecifických izolačných materiálov napr. z celulózy alebo drevovlákna. (viď:Prehrievanie pasívneho drevodomu domu?)

  • ťažšie dosiahnuteľná požadovaná vzduchotesnosť obálky domu n50<0,6 h-1