Drevodom pasív

Pasívna stavba z kazetových nosníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nemecku, Rakúsku, škandinávskych krajinách,... sa drevodom stal štandardom vo výstavbe. 

Na Slovensku máme ešte stále obavy z ohňa (pozostatok drevených dedín s prehustenou zástavbou, plnou sena, slamy, obilia...). 

Dnes väčšina materiálov na drevodom je samozhášavých resp. horiacich veľmi problematicky.

 

 

Výhody:

  • príjemný ekologický materiál,

  • pri priznaní konštrukčných prvkov v interiéri aj veľmi estetický,

  • úplná absencia tepelných mostov,

  • ľahký materiál -  znižuje náklady na dopravu,

  • pri výrobe veľkých dielcov vysoká rýchlosť výstavby.

 

Nevýhody:

  •  vyžaduje si vysokú presnosť pri výstavbe,

  •  menší podiel svojpomocnej výstavby,

  •  akumulačná schopnosť materiálu je porovnateľná s plynosilikátovou tvarovkou (viď:Prehrievanie pasívneho drevodomu domu?),