Dokonalá izolácia

06.07.2015 15:06

Dnes ma inšpirovala krátka správa v SR1,

kde v ranných správach spomenuli,že v nejakom nemeckom mestečku ľudia trávili noc v mestských parkoch na lavičkách, nakoľko:" po úmorných niekoľko dní trvajúcich horúčavách sa v bytoch nedalo vydržať...".

 Dokonalá izolácia pomáha v zimnom období udržať teplo a naopak v lete je v takomto dome POHODA. 

Neregistrujeme letné prehrievanie. Na ilustráciu prikladávam foto z meracieho zariadenia, ktoré namontovala TU Zvolen na jar 2015, na monitorovanie závislosti teploty v dome od teploty v exteriéri. Dom sa neprehrieva a prvý dojem je, akoby bola v prevádzke klimatizácia. Vonkajšie čidlo je umiestnené v tieni. Väčší displej je T°C vonku, menší vo vnútri domu.

 Meranie z 6. júla 2015, 13:02 hod.

Prehrievanie pasívnej stavby