Prechod komína cez stenu drevostavby

24.01.2019 19:18

Prechod komína pasívnou drevostavbou.Prechod nerezového komína cez stenu v pasívnom dome

Lokálny zdroj tepla sa nám osvedčil.

 

°pozitíva: nízke investičné a prevádzkové náklady, nezávislosť na energiách, príjemné sálavé teplo, estetický interiérový doplnok

 

°negatíva: trochu vyššia prašnosť, príprava paliva, občasné čistenie

 

Ja vidím viac pozitív. Počas sychravých, zamračených dní si krbové kachle doma užívame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prechod komína cez stenu pasívnej drevostavby

 

Teleso komína treba perfektne odizolovať:

- tepelne - s použitím super isolu (λ<0,1W/mK) a nehorľavých izolácii (čadič, sklená vata),

- vzduchotesne - s použitím pások (sú až do 250°C).

 

 

 

 

 

 

 

Podľa mojich skúseností pri rozumnom kúrení sa pohybuje teplota spalín opúšťajúca krbové kachle 130 - 160°C.

 

Izolovanie komína v pasívnom dome.

 

 

Faktom je, že prechod kovového tela komína cez stenu robí tepelný most.

 

Zatiať som nenašiel vhodné tvarovky napr. z penového skla, alebo iného vhodného materiálu,  ktoré by ho mohli prerušiť.