Narúšanie vzduchotesnosti pasívnej stavby.

24.01.2019 13:37

 

Vzduchotesnosť  v pasívnej stavbe.komplikuje prechod rôznych prvkov cez vzduchotesnú rovinu napr.:

 

- strešná konštrukcia: 

 

narúšanie vzduchotesnosti pasívneho domu- v pasívnych domoch s obytným podkrovím prechádzajú občas klieštiny a podperné stĺpy  cez vzt. rovinu. 

 

 - snaha je vždy pri prechodoch  robiť do roviny čo najmenšie otvory. 

 

 

 - ak rovinu tvorí len fólia, je to jednoduché, ale v prípade OSB je to o niečo náročnejšie.
 

 

 

 

 

 - rúry vzduchotechniky: 

 

 

- prechádzajú z technickej miestnosti na podkrovie zväčša zvysle popri nosnej stene a vcházdajú do vzduchotesnej roviny strechy pod určitým uhlom (podľa uhla uloženia sedlovej strechy). 

 

 

- toto je tiež veľmi pracné a problémové miesto, lebo je tu veľmi zlý prístup na oblepovanie.  

 

- je dobré, keď rúry rekuperácie sa ťahajú pár centimetrov od stien. Potom je utesnenie reálnejšie.

 

 

 

 

- prechod stropných trámov cez obvodovú stenu domu:
 prechod nosných trámov cez obvodovú stenu pasívneho domu
pekný estetický prvok
 
 
 
 
- niekedy sa tento prvok uplatní a potom je na realizátorovi, aby celú vec zvládol 
 
 
 
 
- s použitím vhodných tmelov a dôslednou realizáciou sa to dá uspokojivo vyriešiť
 
 
 
 
 

Všetko nekompromisne preverí výsledok z blower-door testu BD test 1.str_1.jpg


Fotogaléria: Narúšanie vzduchotesnosti pasívnej stavby.

Táto fotogaléria je prázdna.