Narúšanie vzduchotesnosti pasívnej stavby

24.01.2019 13:37

 

Vzduchotesnosť  v pasívnej stavbe komplikuje prechod rôznych prvkov cez vzduchotesnú rovinu, napr.:

 

- strešná konštrukcia: 

narúšanie vzduchotesnosti pasívneho domu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - v pasívnych domoch s obytným podkrovím prechádzajú občas klieštiny a podperné stĺpy cez vzduchotesnú rovinu;

 

 - snaha je vždy pri prechodoch robiť do roviny čo najmenšie otvory;

 

 - ak rovinu tvorí len fólia, je to jednoduché, ale v prípade OSB je to o niečo náročnejšie;

 

 

 

 - rúry vzduchotechniky: 

 

 

 - prechádzajú z technickej miestnosti do podkrovia zväčša zvisle popri nosnej stene a vchádzajú do vzduchotesnej roviny strechy pod určitým uhlom (podľa uhla uloženia sedlovej strechy);

 

- toto je tiež veľmi pracné a problémové miesto, lebo je tu veľmi zlý prístup na oblepovanie; 

 

- je dobré, keď sa rúry rekuperácie ťahajú pár centimetrov od stien, potom je utesnenie reálnejšie;

 

 

 

- prechod stropných trámov cez obvodovú stenu domu:

 prechod nosných trámov cez obvodovú stenu pasívneho domu
- pekný estetický prvok;
 
 
 
 
- niekedy sa tento prvok uplatní a potom je na realizátorovi, aby celú vec zvládol; 
 
 
 
 
- s použitím vhodných tmelov a dôslednou realizáciou sa to dá uspokojivo vyriešiť;
 
 
 
 
 

Všetko nekompromisne preverí výsledok z Blower-door testu BD test 1.str_1.jpg


Fotogaléria: Narúšanie vzduchotesnosti pasívnej stavby.

Táto fotogaléria je prázdna.