Kotvenie EPS pomocou "utopených" kotiev

24.01.2019 19:03

Upevňovanie izolácie v pasívnom dome "utopenými" kotvami od firmy Fischer


Jedná sa o novú technológiu, ktorá zdokonaľuje vlastnosti pasívneho domu elimináciou tepelných mostov.

vnorené kotvy na úchyt izolácie pasívnych stavieb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže sa pri zateplení používajú 250-300 mm hrubé izolácie, tŕne v kotvách nie sú plastové, ale kovové. Tieto vytvárajú pri našich stavbách síce malý, ale nežiaduci tepelný most. 

 

Firma Fischer vyvinula zakrúcacie kotvy, ktoré sa pri inštalácii vnárajú do izolácie EPS.

 

Proces začína predvŕtaním cez izoláciu do nosnej steny a za pomoci špeciálneho nástavca je tanier hmoždinky vnorený/zakrútený cca 50 mm pod povrch EPS. 

 

Je potrebné si pripraviť viac vrtákov, lebo sú dlhé a pri ich priemere 8 mm dochádza k ich občasnému lámaniu.