Keď zatepliť, tak PORIADNE!

27.10.2015 18:12

" ...plánuje sa postupné zvyšovanie požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti budov do roku 2021 podľa technickej normy platnej od 1.1.2013."

Jeden významný český architekt na fórach o PD zdôrazňuje: " Lepšie je nezatepľovať, ako zatepľovať nedostatočne! "

Cena PRÁCE je násobne vyššia ako cena IZOLÁCIE (viď tabuľku).

Zateplenie by preto nemalo znamenať len zlepšovanie estetického vzhľadu fasády stavby -  PRÍLIŠ DRAHÝ ŠPÁS.

 

Položky rozpočtu na zateplenie domu:

 

Súčasti zateplenia fasády % z ceny
Izolácie 15 - 20 !
Pomocné komponenty (hmoždinky, lišty...) 2 - 5
Náterové hmoty a lepidlá 14 - 18
Montáž 43 - 60 !
Doprava 15 - 20

 

 

ZDROJ: KNAUF INSULATION