Keď zatepliť, tak PORIADNE !

27.10.2015 18:12

" ...plánuje sa postupné zvyšovanie požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti budov do roku 2021 podľa technickej normy platnej od 1.1.2013.."

   Jeden významný český architekt na fórach o PD zdôrazňuje : " Lepšie je nezatepľovať, ako zatepľovať nedostatočne! ".

   Cena PRÁCE  je násobne vyžšia ako cena IZOLÁCIE(viď tabuľku).

 Zateplenie by preto nemalo znamenať len zlepšovanie estetického vzhľadu fasády stavby-  PRÍLIŠ DRAHÝ ŠPÁŚ.

 

Položky rozpočtu na zateplenie domu:

 

Súčasti zateplenia fasády % z ceny
Izolácie 15-20 !
Pomocné komponenty(hmoždinky,lišty...) 2-5
Náterové hmoty a lepidlá 14-18
Montáž 43-60 !
Doprava 15-20

 

 

ZDROJ: KNAUF INSULATION