Koľko za kúrenie v pasívnom dome

 74 €/ROK !!!

 

Palivo: tvrdé drevo cca 20% vlhkosť, merná hmotnosť cca 700 kg/m3, cena 70 €/m3

 

- Polsezóna : 202 kg dreva

kúrilo 36 dní z 90 (po nasťahovaní)

priemerná T v dome za vykurované obdobie 21,3°C (meranie na štyroch referenčných miestach, okolo 8 hod rannej)

priemerná T v dome  celoročne 22,3°C (zima pohodová s dostatkom slnečných dní)

 

- Celá sezóna: 576 kg dreva

 11/2014- 4/2015 

vykurovalo sa 85 dní zo 181(počet vykurovacích dní za celé obdobie)

priemerná T v dome za vykurované obdobie 21,1°C (zima bola pre PD veľmi neprajná - príliš málo slnečných dní, zamračené, hmly, sychravo)

Palivové drevo v kg.

Celá sezóna 2015-2016:

 klikni sem

 meranie T a relatívnej vlhkosti sledovala Drevárska fakulta TU vo Zvolene na 6 miestach v interiéri a dvoch v exteriéri. 

 
 
 
 

Tieto krbové kachle fungujú s automatickým režimom horenia s regulátorom SIC 700 (TIMPEX) a v prípade výpadku elektrického prúdu sa dajú ovládať aj manuálne. Zabezpečujú teplo do celého domu, keďže na poschodie stúpa teplo prirodzene samo. Je to len jeden z viacerých možných spôsobov vykurovania. Vybrali sme ho pre jednoduchosť, nezávislosť a prirodzenosť. Iné možnosti viď  : Ako je to s vykurovaním pasívneho domu?