Koľko za kúrenie v pasívnom dome?

18.09.2019 17:12

Koľko za kúrenie v pasívnom dome?

 74 €/ROK !!!

 

Palivo: tvrdé drevo cca 20% vlhkosť, merná hmotnosť cca 700 kg/m3, cena 70 €/m3

 

- Polsezóna : 202 kg dreva

12/2013 - 3/2014 

kúrilo sa 36 dní z 90 (po nasťahovaní)

priemerná T v dome za vykurované obdobie 21,3°C (meranie na štyroch referenčných miestach, okolo 8 hod. rannej)

priemerná T v dome  celoročne 22,3°C (zima pohodová s dostatkom slnečných dní)

 

- Celá sezóna: 576 kg dreva

 11/2014- 4/2015 

vykurovalo sa 85 dní zo 181 (počet vykurovacích dní za celé obdobie)

priemerná T v dome za vykurované obdobie 21,1°C (zima bola pre PD veľmi neprajná - príliš málo slnečných dní, zamračené, hmly, sychravo)

Celá sezóna 2015/2016:

 klikni sem

 meranie T a relatívnej vlhkosti sledovala Drevárska fakulta TU vo Zvolene na 6 miestach v interiéri a dvoch v exteriéri